ආනයන තේ සඳහා බදු පැනවීමට යයි

ලසිත දුමින්ද

ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන තේ සඳහා බදු පැනවීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත.

මෙතෙක්‌ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වනු ලබන තේවලට බදු පනවා නොමැති බවත්, ප්‍රථම වරට බදු පැනවීමට තීරණය කළ බවත් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති දි.මු. ජයරත්න මහතා පවසයි.

එසේම මෙරටට ගෙන්වනු ලබන තේ යළි ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමේදී දේශීය තේ වැඩි වශයෙන් මිශ්‍ර කළ යුතු බවද ඇමැතිවරයා යෝජනා කර ඇත. ගිය වසරේ (2008) තේ කිලෝ මිලියන 14 ක්‌ මෙරටට ආනයනය කර ඇති අතර, එයට දේශීය තේ කිලෝ මිලියන 6 ක්‌ පමණ මිශ්‍ර කර ප්‍රතිඅපනයනය කර තිබේ.

මීට අමතරව මෙරට තේ පර්යේෂණ කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගෙන යැමට අවශ්‍ය පුළුල් වැඩපිළිවෙළක්‌ සකස්‌ කරන ලෙසත්, ඒ සඳහා නව පර්යේෂකයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමටත්, නවීන තාක්‍ෂණය යොදා ගැනීමටත් නියමිත බව වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති දි. මු. ජයරත්න මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v