දීර්ඝකාලීනව රජයේ ඉඩම් බදු දීම නවත්වයි

ප්‍රියදර්ශන ලියනගේ

දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත රජයේ ඉඩම් බදු දීම නතර කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

වාණිජ අතින් ඉහළ වටිනාකමක්‌ ඇති රජයට අයත් ඉඩම් විවිධ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මගින් ඉතා අඩු මුදලට දේශපාලන මිතුරන්ට බදු දීම දිගින් දිගටම සිදුවීම හා මහා භාණ්‌ඩාගාරයට වාර්ෂිකව ලැබිය යුතු විශාල මුදලක්‌ මෙමගින් රජයට අහිමිවීම සැලකිල්ලට ගෙන රජය මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන බව ඉඩම් අමාත්‍යාංශ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

රජයේ ඉඩම් ආඥ පනත යටතේ ව්‍යාපාරික කටයුතු, කර්මාන්ත, ආගමික සිද්ධස්‌ථාන, රජයේ ආයතන, අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන, පොදු සමිති  සමාගම්, රක්‍ෂිත වැනි කටයුතු සඳහා දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත ඉඩම් ලබාදීම රජය විසින් සිදුකරනු ලබයි. පසුගිය රජයන් විසින් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත රජයට අයත් ඉඩම් අක්‌කර 50, 281 ක්‌ තුළ පිහිටි ඉඩම් කැබලි 89,056 ක්‌ බදු දී තිබේ.

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමැති ජීවන් කුමාරතුංග මහතාගෙන් මේ පිළිබඳ විමසූවිට ඇමැතිවරයා පැවසුවේ රජයේ ඉඩම් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබාදීම රජය තාවකාලිකව නතර කර ඇති බවයි.
 

 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v