කොළඹ කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළ කොටස්‌ ආයෝජනයේ අවදානම

සෑම ආයෝජනයක්‌ සම්බන්ධයෙන්ම බැඳී පවතින අවදානම් කොටස්‌ ආයෝජනයටද එක ලෙස අදාළය. නමුත් විවිධ ක්‍රම සහ උපායන් භාවිතයෙන් එම අවදානම අවම කිරීමේ හැකියාව පවතියි. ආයෝජන කළඹක ආයෝජනය කිරීම තුළින් කොටස්‌ ආයෝජනයේ අවදානම අවම කිරීමේ හැකියාව පවතියි. ආයෝජන කළඹක්‌ යනු එකම සමාගමක කොටස්‌ මිලදී ගැනීමක්‌ සිදුනොකර විවිධ ව්‍යාපාර ක්‍ෂේත්‍රයන්හි සමාගම් කිහිපයක කොටස්‌ මිලදී ගැනීමයි.

ආයෝජනය කිරීමේදී කොටස්‌ හා ණයකර යන අංශ දෙකෙහිම ආයෝජනය කළ හැකිය. එසේම කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළ තුළ පවතින විවිධ අංශයන්හි තම ආයෝජන සිදු කළ හැකිය.

එනම් කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළෙහි ලැයිස්‌තුගත සමාගම් ව්‍යාපාර අංශ 20 ක්‌ යටතේ වර්ග කර ඇත. උදාහරණ වශයෙන් සන්නිවේදන, බැංකු, රක්‍ෂණ, මූල්‍ය හා වතු සමාගම් යනාදී වශයෙන් මේ විවිධ ව්‍යාපාර අංශ පවතී.

මේ තුළින් එක්‌ ව්‍යාපාර අංශයක දුර්වලතාවක්‌ නිසා ආයෝජන අගය පහළ යැමකට ලක්‌ වුවහොත් තවත් ව්‍යාපාර අංශයක වර්ධනාත්මක තත්ත්වයකින් ආයෝජන අගය ඉහළ යැමකට ලක්‌වන නිසා අදාළ සමස්‌ත ආයෝජනයේ අගය තුලනාත්මක අගයක රඳවා ගත හැකිය. එකම ව්‍යාපාර ක්‍ෂේත්‍රයක වුවද විවිධ සමාගම්වල ආයෝජනය කිරීමෙන් ආයෝජනයේ සමස්‌ත ආදායම අවම කර ගත හැකිය.

කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළ ආයෝජනයේදී ඒ පිළිබඳ යම් ආකාරයක දිනුමත් ඇතිව තම ආයෝජන සිදුකිරීමෙන් තම ආයෝජනයෙන් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලැබීමේ හැකියාව පවතියි. මේ නිසා ආයෝජකයන් කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළ ආයෝජනයට පෙර අවශ්‍ය දැනුවත්භාවය ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.

කොළඹ කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළේ ව්‍යාපාර සංවර්ධන
කළමනාකරු තුෂාර ජයරත්න
සාකච්ඡා කළේ - ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

කොටස්‌ වෙළෙඳ පොළ පිළිබඳ තොරතුරු විමසීම සඳහා 0115522444 යන ක්‍ෂණික දුරකථන අංකයට (Hධඔ ඛෂභෑ) ඇමතිය හැකිය.

 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v