දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ
උපදේශක සභාවේ 11 වැනි සමුළුව
ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයෙන්


ආසියා ශාන්තිකර විදුලි සංදේශ සංගමයේ සහයෝගීත්වයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසන් සභාවේ සත්කාරකත්වයෙන් දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ උපදේශක සභාවේ 11 වන සමුළුව 2009 නොවැම්බර් මස 24, 25 සහ 26 යන දිනවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ සිනමන් ලේක්‌ සයිඩ් (ට්‍රාන්ස්‌ ඒෂියා) හෝටලයේදී පැවැත්වේ.

මෙම දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ උපදේශක සමුළුව වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන්නේ, දකුණු ආසියාතික උප කලාපයේ පොදු යහපත උදෙසා විදුලි සංදේශ, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ) යන ක්‍ෂේත්‍රයන්ගේ නියාමන හා අනෙකුත් ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහාය. දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ සාමාජික රටවල්වල විදුලි සංදේශ නියාමන ආයතනයන්හි ප්‍රධානීන් හා නිලලත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෙම සමුළුව සඳහා සහභාගිවීමට නියමිතය.

දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ උපදේශක සභාවේ 11 වැනි සමුළුවේ අරමුණු වන්නේ,

සාමාජික රටවල ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තිමය සහ නියාමන ගැටලු සමාලෝචනය කිරීම.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්‌මේ දෙවන අදියර යටතේ දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ ක්‍රියාකාරී කණ්‌ඩායම්වල වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීම.

ක්‍රියාකාරී කණ්‌ඩායම්වල දෙවන අදියරේ වාර්තාවන් ක්‍රියාවට නැඟීම.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්‌මේ ඊළඟ අදියරේ නව මාතෘකා සලකා බැලීම.

දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ තෙවන අදියරෙහි ක්‍රියාකාරී සැලැස්‌ම සම්මත කිරීම සහ

දකුණු ආසියාතික විදුලි සංදේශ නියාමකයන්ගේ උපදේශක සභාවේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමයි.

මෙම සමුළුව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ආසියා ශාන්තිකර විදුලි සංදේශ සංගමයේ ප්‍රවීණයන්, රජයේ සහ නියාමන ආයතනවල නිලධාරීන් මෙන්ම විදුලි සංදේශ ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයන්ගේ සහයෝගයෙනි.

වැඩිදුර විස්‌තර සඳහා, ආසියා ශාන්තිකර විදුලි සංදේශ සංගමයේ http//www.aptsec.org වෙබ් අඩවිය හෝ ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසන් සභාවේ http//www.trc.gov.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

 
Powered By -


       සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
           නො. 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.