සංස්‌කරණය : නාරද නිශ්ශංක

වීදි නාට්‍ය කලාව ඉදිරියටම ගෙනයා හැකි
නව පරපුරක්‌ මම බිහිකළා....ඒ සතුට මගෙ
මුලු ජීවිතයටම ඇති
ආචාර්ය ගාමිණී හත්තොටුවේගම

 
Powered By -