හක්‌ බෙල්ලන් ටොන් 20 ක්‌ රේගු අත්අඩංගුවට ගනී

ජගත් කණහැරආරච්චි

අපනයනය තහනම් කර ඇති හක්‌බෙල්ලන් ටොන් 20 ක්‌ ඉන්දියාවට යෑවීමට සූදානම් කර තිබියදී රේගු ජෛව විවිධත්ව නිවාරණ ඒකකය මගින් පෙරේදා ((07 දා) අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

මිලිමීටර් 70 ට අඩු හක්‌බෙල්ලන් ඇල්ලීම, ළඟ තබාගැනීම, ප්‍රවාහනය, විකිණීම හෝ අපනයනය නීතිවිරෝධී, තහනම් ක්‍රියාවක්‌a නමුත්, අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ටොන් 20 ක හක්‌බෙල්ලන් ප්‍රමාණයෙන් සියයට අනූ නවයක්‌ම මිලිමීටර් 70 ට අඩු කුඩා හක්‌බෙල්ලන් බව රේගු ජෛව විවිධත්ව ඒකකයේ ප්‍රධාන නිවාරණ නිලධාරි සහකාර රේගු අධිකාරි සමන්ත ගුණසේකර මහතා "දිවයින" ට පැවසීය.

මෙසේ අපනයනය කිරීමට නියමිතව තිබූ හක්‌බෙල්ලන්ගේ වටිනාකම රුපියල් 36 ලක්‍ෂයකි.

වත්තල -එෙŒරමුල්ල එච්. ඇන්ඩ් ඡේ. නමැති සමාගමක්‌ මගින් අපනයන කටයුතු කිරීමට නියමිතව තිබූ බවද හක්‌බෙල්ලන් සඳහා ඔවුන් රජයේ බලපත්‍රයක්‌ ලබා ඇති බවද සහකාර රේගු අධිකාරිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v