ඉන්දීය මුහුදේ මසුන් මැරූ ශ්‍රී ලාංකික
ධීවරයන් ඉන්දීය බන්ධනාගාරයට


ඉන්දියාවට අයත් මුහුදෙහි මසුන් ඇල්ලීමෙහි නිරතව සිටියදි ඉන්දීය වෙරළාරක්‍ෂක භටයන් විසින් පෙරේදා (07 දා) අල්ලාගනු ලැබූ ලාංකික ධීවරයන් ඉන්දීය අධිකරණය මගින් බන්ධනාගාරගත කර ඇත.

මෙම ධීවරයන් පිsරිසට එරෙහිව උසාවියෙහි නඩු පවරා ඇති අතර ඔවුන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ලදුව මහෙස්‌ත්‍රාත් එස්‌. කුමාරේසන්ගේ නියෝගය මත එම පිරිස බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v