තොප දැකුමෙන් අප පින් කළ බව දැනුණිඑක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සියලු තනතුරුවලින් ඉවත්වී ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයට යළි එක්‌වූ එස්‌. බී. දිසානායක මහතා හමුවීමට ඊයේ (08 වැනිදා) දහවල් ඒ මහතාගේ නිවසට කම්කරු ඇමැති මර්වින් සිල්වා මහතා පැමිණි අවස්‌ථාව.

පිංතූරය - නිහාල් චන්ද්‍රකුමාර

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v