පනත් 16 ක්‌ ඊයේ සම්මතයි

අජිත් අලහකෝන් - කුෂාන් සුබසිංහ

අන්‍යාගම් පනත ඇතුළු පනත් 16 ක්‌ ඊයේ (08 වැනිදා) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගන්නා ලදී.

ඊයේ හදිසි නීතිය ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව මෙම පනත් 16 සම්මත කරගත් අතර විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සභාගැබේ නොසිටි හෙයින් විවාදයකින් තොරව මෙම පනත් සම්මත කර ගන්නා ලදී.

 

 
Powered By -


         sWm`shQw up`lQ pRvw~pw~ sm`gm
            aAk 223 , b|lRm#n~dl~ p`r, @k`LB 13, XWY lAk`v