ගුරුවරුන් දෙදෙනකුගේ තැපැල් ඡන්ද හොරට දාලා

මාතලේ විශේෂ - නිමල් ගුණතිලක

මාතලේ අධ්‍යාපන කලාප කොට්‌ඨාසයේ රත්තොට නෙළුවාකන්ද බැප්ටිස්‌ට්‌ විද්‍යාලය සහ රත්තොට ගන්කන්ද විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් දෙදෙනකුගේ තැපැල් ඡන්ද ව්‍යාජ පුද්ගලයන් දෙදෙනකු විසින් සලකුණු කිරීමේ සිද්ධියක්‌ වාර්තාවී ඇත.

මැතිවරණ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තැපැල් ඡන්ද ව්‍යාජ ලෙස සලකුණු කිරීමේ සිද්ධිය මාතලෙන් වාර්තා වී තිබේ.

ඡන්ද රාජකාරිය සඳහා තෝරා ගැනීමට නියමිත රත්තොට නෙළුවාකන්ද බැප්ටිස්‌ට්‌ විද්‍යාලයේ එම්. ජී. තිලකරත්න සහ රත්තොට ගංකන්ද විද්‍යාලයේ එස්‌. බණ්‌ඩාර යන ගුරුවරුන් දෙදෙනාගේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කර තිබූ බවට මාතලේ තේරීම්භාර නිලධාරි ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතාට පැමිණිලි කර ඇත.

සිද්ධිය පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස්‌වරයාගේ නියෝග අනුව පූර්ණ පරීක්‍ෂණයක්‌ මාතලේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්‌ බී. එම්. ද සිල්වා මහතා සිදුකරයි.

 
Powered By -