මේ වසරේ විදේශ විනිමය ආදායම
ඩොලර් බිලියන 3.5 ඉක්‌මවාවි

මහ බැංකුව ඇස්‌තමේන්තු කරයි


ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

මේ වසරේදී (2010) විදේශ සේවා නියුක්‌තිකයන්ගෙන් අප රටට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5 ද ඉක්‌මවා යනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඇස්‌තමේන්තු කර ඇත.

උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල නව බැංකු ශාඛා විවෘත වීමත් සමග විධිමත් මාර්ග හරහා ලැබෙන සේවා නියුක්‌ති ප්‍රේෂණ ඉහළ යැමද මේ තත්ත්වයට හේතුවනු ඇත. එසේම විදේශ රටවල පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් උතුරු පළාත නැවත ගොඩනැංවීම සහ දකුණු පළාතේ ජනයා යළි පදිංචි කිරීම සඳහා තවදුරටත් මුදල් ලැබෙනු ඇතැයි ද මහ බැංකුව අපේක්‍ෂා කරයි.

 
Powered By -