ප්‍රභාගේ මවට සහ නැන්දාට තමිල්නාඩුවට
යැමට අවසර දෙයි


කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

මානුෂීය හේතුන් මත ප්‍රභාකරන්ගේ මව වූ පාර්වතී අම්මාල් සහ ප්‍රභාගේ නැන්දනිය වූ එරම්බුට තමිල්නාඩුව බලා යැමට රජය අනුමැතිය දී ඇත.

මෙම දෙදෙනාට තමිල්නාඩුවට පැමිණීම සඳහා අවසර දෙන ලෙස ප්‍රභාකරන්ගේ මස්‌සිනා වූ රාඡේJද්‍රන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජය ඉන්දීය බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

 
Powered By -