ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් දුප්පත් රටක්‌ නොවේ
වින්සන් මර්වින් ප්‍රනාන්දු ආර්ථික විශ්ලේෂක


ශ්‍රී ලංකාව කවර ආදායම් මට්‌ටමක රටක්‌ද යන්න ගැන ජාත්‍යන්තර ආයතන විටින් විට කරන ප්‍රකාශ මගින් හෙළිදරව් කරගත හැකිය. ගෙවුම් ශේෂ ගැටලු විස¹ගැනීමට කෙටි කාලීන ණය පහසුකම් සපයන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල  2010 ජනවාරි 11 දක්‌වා ශ්‍රී ලංකාව වර්ග කළේ "දිළිඳුකම අඩු කිරීමේ හා ආර්ථික වර්ධන පහසුකම ලබන එනම් වඩාත් සහනදායී ණය පහසුකම ලබන රටක්‌ ලෙසය. එහෙත් 2010 ජනවාරි 11 සිට ශ්‍රී ලංකාව "මධ්‍ය ආදායම් ලබන නැඟීඑන වෙළෙඳ ආර්ථිකයක" තත්ත්වයකට ඔසවා තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව දැන් මධ්‍ය ආදායම් රටක තත්ත්වයට පත්වන අතර තව දුරටත් දුප්පත් රටක්‌ නොවේ යෑයි ලොවට හඬ ගා කියයි.

ලෝක බැංකුව වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෝක සංවර්ධන වාර්තාවට අනුව ලෝකයේ රටවල් කාණ්‌ඩ 4 කට බෙදා දක්‌වයි. 2010 ලෝක සංවර්ධන වාර්තාව දක්‌වන ආකාරයට එම කාණ්‌ඩ 4 දක්‌වනුයේ පහළ ආදායම් ලබන රටවල්, අඩු මැදි ආදායම් ලබන රටවල්, ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටවල් සහ ඉහළම ආදායම් ලබන රටවල් ලෙසය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම දැනට ප්‍රකාශිත මට්‌ටම වූ ඩොලර් 2014 ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව අයත් වනුයේ පහළ මධ්‍ය ආදායම් ලබන රටවල් කාණ්‌ඩයටය. ඉහළ මධ්‍ය ආදායමක්‌ ලබන රටක්‌ වීමට නම් අඩුම වශයෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3855 ඉක්‌ම විය යුතු යෑයි 2010 වාර්තාව කියයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට තව ප්‍රමාණවත් කාලයක්‌ අවශ්‍ය වනු ඇත. කෙසේ වුවද ශ්‍රී ලංකාව "අඩු මධ්‍ය ආදායම් ලබන රටක්‌" බවට පත්වූයේ 1997 සිටය. වසර 13 ක්‌ ගත වූ පසුව ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍ය ආදායම් ලබන නැගී එන ආර්ථිකයක්‌ බවට පත්වීම තුළින් තවදුරටත් අපි සහනාදායී ණය ලැබිය යුතු දුප්පත් රටක්‌ නොවේ යෑයි මූල්‍ය අරමුදල ලොවට හඬගා කියයි. එය රටේ කීර්තිනාමය වැඩිවීමට, ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට ලෝකයේ ප්‍රාග්ධන හා මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළවලින්ද පහසුවෙන් ණය ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව ප්‍රකාශ කරයි.

 
 
Powered By -