හදිසි නීතිය වෙනුවෙන්
පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවන නිසා

හිටපු මැති ඇමැතිවරුන් සඳහා
එක්‌කෝටි හැට හය ලක්‍ෂයක්‌ !


නිලන්ත මදුරාවල, රනිල් ධර්මසේන

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර ඇතත් හදිසි නීතිය සම්මත කර ගැනීම සඳහා යළි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන හෙයින් ඇමැතිවරුන්ට හා හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ වැටුප් හා වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් එක්‌කෝටි හැටහය ලක්‍ෂයකට අධික මුදලක්‌ ගෙවීමට සිදු වේ.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව මන්ත්‍රීධුර අහෝසි වුවද හදිසි නීති විවාදය සඳහා ලබන 9 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමෙන් පසුව හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ට වැටුප් හා දීමනා ද සමඟ සියලුම මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද හිමි වෙයි. ඒ අනුව ලබන 9 වැනිදායින් පසුව මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන තෙක්‌ මන්ත්‍රීවරයකු සඳහා රුපියල් 54285 ක වැටුප ද රුපියල් 46000 ක උපරිමයකට යටත්ව ඉන්ධන දීමනාව ද විනෝදාස්‌වාද දීමනාව ද ඇතුළු වරප්‍රසාද ලැබේ

මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වැය කිරීමට සිදු වන මුදල රුපියල් එක්‌කෝටි දහනව ලක්‍ෂ හැත්තෑහත් දහසකට අධික වන අතර ඇමැතිවරුන් සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් හතලිස්‌ හය ලක්‍ෂ හතලිස්‌ එක්‌ දහස ඉක්‌මවයි.

මෙලෙස ගෙවීමට සිදුවන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමෙන් පසුව ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රීධුර බලාත්මක වන හෙයින් යෑයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

 
Powered By -