මොණරාගල නාමයෝජනා
ටිපෙක්‌ස්‌ පරීක්‍ෂණ වාර්තාව කෘත්‍යාධිකාරි මණ්‌ඩලයට


පියසේන දිසානායක

මොණරාගල දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ එජාප නාමයෝජනා ලැයිස්‌තුව ටිපෙක්‌ස්‌ කිරීම සම්බන්ධව එම පක්‍ෂය විසින් පවත්වන ලද පරීක්‍ෂණයේ වාර්තාව අනිද්දා (09 දා) පැවැත්වෙන එජාප කෘත්‍යාධිකාරි මණ්‌ඩලයට
ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

නාමයෝජනා පත්‍රය වෙනස්‌ කිරීම පිළිබඳ චෝදනා ලබා සිටින්නේ මොණරාගල දිස්‌ත්‍රික්‌ එජාප නායක රජිත් මද්දුම බණ්‌ඩාර මහතාය.

අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන එජාප කෘත්‍යාධිකාරි මණ්‌ඩලය මෙම පරීක්‍ෂණ වාර්තාව සලකා බලා රංජිත් මද්දුම බණ්‌ඩාර මහතාට එරෙහිව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කරනු ඇත.

 
Powered By -