සිසුන්ට ලබන වසරේ සිට බෑග් පාසලින් පමණයි

නිලන්ත මදුරාවල

ලබන වසරේ සිට සිසුන්ට අවශ්‍ය පාසල් බෑග් මිලදී ගත හැකි වන්නේ පාසල්වලින් පමණි.

නියම ප්‍රමිතියෙන් යුතු පාසල් බෑගයක්‌ හඳුන්වා දීමට අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇති අතර එම බෑගය නිෂ්පාදන ආයතනයෙන් කෙළින්ම ලබාදෙන්නේ පාසලටය. මෙම ප්‍රමිතියෙන් යුක්‌ත පාසල් බෑග් වෙළඳසල්වලින් මිලට ගැනීමට නොහැකි බව අධ්‍යාපන ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන කොමසාරිස්‌ ජෙනරාල් ජයන්ත පුෂ්පකුමාර මහතා "දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය" ට පැවැසීය.

ප්‍රමිතියෙන් යුත් බෑග් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ආයතන කිහිපයක්‌ මේ වන විට ඉදිරිපත්ව සිටින බව ද ඒ මහතා කීවේය.

පාසල් සිසුන් පරිහරණය කරන ප්‍රමිතියෙන් තොර බෑග් හේතුවෙන් විවිධ ආබාධයන්ට ලක්‌වීමට සිසුන්ට සිදුවන හෙයින් මෙලෙස ප්‍රමිතියෙන් යුත් නව බෑගයක්‌ හඳුන්වාදීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. මීට අමතරව පාසල් බෑගයේ බර අඩු කිරීම සඳහා පිටු වැඩි පෙළපොත් කාණ්‌ඩ වශයෙන් වෙන් කර ප්‍රදානය කිරීමට ද ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

 

 
Powered By -