කොටින්ගෙන් මුදාගත් යතුරු පැදි අයිතිකරුවන්ට

ලසිත දුමින්ද

යුද හමුදාව වන්නියේ කොටි ත්‍රස්‌තවාදීන්ගෙන් මුදාගනු ලැබූ ප්‍රදේශවල තිබූ වාහන කිළිනොච්චිය දිසාපති කාර්යාලයේදී අදාළ අයට බෙදාදීමට රජය කටයුතු යොදා ඇත.

මේ වන විට එම වාහන කිළිනොච්චිය මහ දිසාපති කාර්යාලයේ තබා ඇති අතර, අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු ඒවා අයිතිකරුවන්ට ලබා දීමට නියමිතය.

පළමු අදියර යටතේ යතුරු පැදි දහසක්‌ අයිතිකරුවන් වෙත ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. එම යතුරු පැදිවලට ලැයිස්‌තු කිළිනොච්චිය, මුලතිව්, වවුනියාව, මන්නාරම හා යාපනය දිසාපති කාර්යාල ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

ලැයිස්‌තුගත කරන ලද වාහන අයිතිකරුවන්ට අද (29) සිට (01) වැනිදා දක්‌වා බෙදාදීම සිදුකරනු ලබයි.

වාහන අයිතිකරුවන් වාහනයේ ලියාපදිංචි පොත, වාහනයේ ආදායම් බලපත්‍රය, රක්‍ෂණ සහතිකය (තිබේ නම්), පොලිසියේ කරන ලද පැමිණිලි පිටපතක්‌ හා ජාතික හැඳුනුම්පත යන ලියකියවිලි මුල් පිටපත සහ ඡායා පිටපත් දෙකක්‌ බැගින් රැගෙන ආ යුතු බව කිළිනොච්චිය දිසාපති ආර්. කේතිස්‌වරන් මහතා පවසයි.
 

 
Powered By -