අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කැකිල්ලේ තීන්දු

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගිය කාලයේදී ගුරු සේවයේ සහ විදුහල්පති සේවයේ සිට ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තියට සීමිත තරග විභාගයෙන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය සහ කුසලතාවය මත බඳවා ගැනීම් සිදු කෙරිණි. ශ්‍රී. ලං. අ. ප. සේ. දීපව්‍යාප්ත සේවාවක්‌ වන අතර මෙම සේවයට බඳවා ගන්නා ලද ගුරුවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට අදාළ වැටුප් සැකසීමේදී සියලුම මුදල් රෙගුලාසි ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ සියල්ල ඉක්‌මවා යමින් අවිධිමත් ලෙස එය සිදුකරන අන්දම දැකිය හැකිය.

දැනට රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවනු ලබන 6/2006 වැටුප් ක්‍රමයේ ශ්‍රී. ල. අ. ප. සේ. වැටුප් පරිමාණයන් පහත සඳහන් පරිදි වේ.

111 පන්තිය (මාසික) රු. 22935 සිට 29385 දක්‌වා

11 පන්තිය (මාසික) රු. 30175 සිට 35705 දක්‌වා

1 පන්තිය (මාසික) රු. 36755 සිට 53555 දක්‌වා

6/2006 වැටුප් පරිමාණයන්හි ඉහළ පන්තියට උසස්‌වීම් නොලද නිලධාරියෙකුට උපරිමය ඉක්‌මවා තවත් වැටුප් පියවර කීපයක්‌ ඉදිරියට යැමට විධිවිධාන සලසා ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ 2010/20 මගින්ද 111 පන්තියට පත් කරනු ලබන නිලධාරියෙකුට ලබා දිය හැකි උපරිම වැටුප් වර්ධක සංඛ්‍යාව 10 ක්‌ බව පැහැදිලිව දක්‌වා ඇත.

තත්ත්වය එසේ තිබියදී අමාත්‍යාංශ අතිරේක හා සහකාර ලේකම්වරු තමාට රිසි ලෙස අර්ථකථනය කරමින් වැටුප් සැකසීමට උපදෙස්‌ දෙති. නිදසුනක්‌ මෙසේ දක්‌වමු.

2002.11.09 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 2009 වර්ෂයේදී ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය හා කුසලතාවය මත 111 පන්තියට පත්වීම ලද 1 ශ්‍රේණියේ විදුහල්පතිවරයෙකු එම පත්වීම් විදුහල්පති සේවයේ ලත් වැටුප් වර්ධක පාදක කර ගනිමින් 2008 වන විට පරිපාලන සේවයේ උපරිම වැටුප් තලය වන රු 53555 තැබීමට ඉහත කී බලධාරීන් උපදෙස්‌ දී ඇත. ඔහු විදුහල්පති සේවයේ එවිට ලද වැටුප රු. 34545 කි. මේ අනුව පරිපාලන සේවයේ වසර 35 ක්‌ සේවය කොට ලබා ගත යුතු වැටුප මෙම නිලධාරීයා සේවයට ඇතුළත්ව වසර 6 කින් ලබා ගනී. මසකට රු. 19000ක වැටුප් වැඩිවීමකි. මෙය කෙතරම් නිවැරදිද? යුක්‌ති යුක්‌තදැයි සිතිය යුතුව ඇත.

ශ්‍රී ලං. අ. ප. සේ. ට ඇතුළත්ව සේවය කරන පැරණි නිලධාරීහු එහි 111 හෝ 11 පන්තියට සිමාවූ වැටුප පමණක්‌ ලබද්දී මේ අන්දමටම ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවන්හි සිට 1999 වර්ෂයේදී ශ්‍රී. ල. අ. ප. සේවයට ඇතුළත්වූ නිලධාරීහුද 111 පන්තියේ සිටිමින් 1 පන්තියට අදාළ උපරිම වැටුප් තල ලබති.

මෙවැනි අරුම පුදුම වැටුප් පරිවර්තන කෙරෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පමණක්‌ යෑයි සිතමු. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමා පෞද්ගලිකව මැදිහත්වී මෙම අවිධිමත් වැටුප් පරිවර්තන පිළිබඳව සුදුසු පියවර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමු.

එස්‌. බී. ඒකනායක
රිකිල්ලගස්‌කඩ
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.