විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට වෛද්‍ය පීඨයක්‌ ඕනෑ


විවිධ හේතුන් නිසා සම්ප්‍රදායික පාසල් අධ්‍යාපනය කරගත නොහැකි වුණු සහ විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නොහැකි වුණු විවිධ රැකියා කරන, නොකරන විවිධ වයස්‌ මට්‌ටම් වල පුද්ගලයන්ට තමන් කැමැති ක්‍ෂේත්‍රයක උසස්‌ අධ්‍යාපනයක්‌ ලැබීම සඳහා අපේ රටේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ස්‌ථාපිත කෙරිණි. සම්ප්‍රදායික රජයේ හෝ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නියමිත අධ්‍යාපන සුදුසුකමක්‌ නියම කරනු ලබයි. ප්‍රථම උපාධිය සඳහා උසස්‌පෙළද, පශ්චාත් උපාධියක්‌ සඳහා ප්‍රථම උපාධිය සමත් වීමටද මෙම විශ්වවිද්‍යාල වල කොන්දේසි වෙයි. විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට නියමිත අධ්‍යාපන සුදුසුකමක්‌ අවශ්‍ය නොවේ. ඕනෑම පුද්ගලයකුට තමන් නැවැතුණු තැනින් පටන්ගෙන උපාධිය දක්‌වා ඉගෙන ගැනීමට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉඩකඩ සලසා දෙයි. මේ සඳහා සහනදායි මුදලක්‌ ගෙවීමට සිදුවේ.

අපේ රටේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා, වාණිජ, විද්‍යා, ඉංජිනේරු, නීති, තොරතුරු තාක්‍ෂණය ආදී විවිධ උපාධි පාඨමාලා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පැවැත්වූවත් වෛද්‍ය පීඨයක්‌ ස්‌ථාපිත කර නැත. එයට හේතුව නොදනිමු. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට වෛද්‍ය පීඨයක්‌ ස්‌ථාපිත කිරීම මගින් හෙද/හෙදි නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ වෙනත් නිලධාරින්. ගුරුවරුන්, වෙනත් විවිධ වෘත්තිකයන් මෙන්ම පාසල් අධ්‍යාපනය අතර මගදී නැවැතුණු පුද්ගලයන්ට සහ සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුල්වීමට නොහැකි වුණු පුද්ගලයන්ටද වෛද්‍ය උපාධි ලබා ගැනීමේ අවස්‌ථාව උදාවේ. මෙම කරුණු අනුව විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට වෛද්‍ය පීඨයක්‌ ස්‌ථාපිත කිරීමට කාලය එළැඹ ඇතැයි බලධාරින්ට මතක්‌ කරමු.


ආර්. එස්‌. දයාරත්න,
බලපිටිය.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.