විද්යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතට කැබිනට්‌ අනුමැතිය

රනිල් ධර්මසේන

දැනට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන හැඳුනුම්පත වෙනුවට නව විද්යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක්‌ නිකුත් කිරීමට ඇමැති මණ්‌ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ජාතික ආරක්‍ෂාව සඳහා වැදගත් වන නවීන ආරක්‍ෂක සංකේත ඇතුළත්ව නව විද්යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කෙරේ.

ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත්a කර ඇති පුරවැසියන් වෙත මෙම විද්යුත් හැඳුනුම්පත නොමිලේ ලබාදීමට දැනට සැලසුම් කර තිබේ.

ආරක්‍ෂක ඇමැති ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මීට අදාළ යෝජනාව (17 වැනිදා) ඇමැති මණ්‌ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.


 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.