24 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා කණ්‌ඩායම් තරග 19දා ඇරඹේ

වස්‌කඩුව - ටී. අනිල් සිරිවර්ධන

ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය සහ යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය එක්‌ව සංවිධානය කරනු ලබන 24 වැනි ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ කණ්‌ඩායම් තරග මෙම 19 දා සිට ජූලි 02 දා දක්‌වා මහරගම ජාතික තරුණ මධ්‍යස්‌ථානයීය ක්‍රීඩාංගණයේදී හා දිවයිනේ දිස්‌ත්‍රික්‌ක කිහිපයක ක්‍රීඩාපිටි කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙහි වොලිබෝල් කාන්තා/පිරිමි තරග මෙම 19, 20 හා 21 යන දිනවල කෑගල්ල, රුවන්වැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේදීද, දැල්පන්දු කාන්තා/පිරිමි තරග එම දිනවලදීම මහරගම, ජාතික තරුණ මධ්‍යස්‌ථානයීය ක්‍රීඩාංගණයේදීද පැවැත්වේ.

කබඩි කාන්තා/පිරිමි තරග, මෙම 26,27 හා 28 යන දිනවල ගාල්ල, බද්දේගම තුම්මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීද, පාපන්දු තරග එම දිනවලදීම, මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදීද, එල්ලේ කාන්තා/පිරිමි තරග ජුනි 02, 03 හා 04 යන දිනවලදී ගම්පහ, මීරිගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේදීද, මහරගම, ජාතික තරුණ මධ්‍යස්‌ථාන ක්‍රීඩාංගණයේදීද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා කාන්තා/පිරිමි ක්‍රිකට්‌ තරග ජුනි 09, 10 හා 11 යන දිනවල බලංගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී හා බලංගොඩ ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගණයේදීද, කැරම් කාන්තා/පිරිමි ඒකල හා යුගල තරග එම දිනවලදීම මහරගම, ජාතික තරුණ මධ්‍යස්‌ථාන, ශ්‍රී ලංකා යූත් පරිශ්‍රයේදීද පැවැත්වේ.

මෙහි කාන්තා/පිරිමි කඹ ඇදීමේ තරග ජුනි 16, 17 හා 18 යන දිනවල කුරුණෑගල සර් ජෝන් කොතලාවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීH ක්‍රීඩාංගණයේදීද, පැසිපන්දු කාන්තා පිරිමි තරග එම දිනවලදීම, කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණය, ශාන්ත ආනා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණය හා ශූද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාම විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණය යන ක්‍රීඩාපිටිවලදීද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා/පිරිමි ඇවිදීමේ තරග, පාපැදි කාන්තා/පිරිමි තරග හා මැරතන් කාන්තා/පිරිමි තරග ජුනි 22, 23 හා 24 යන දිනවල, මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී හා මාතර නගරය ආශ්‍රිතවද පැවැත්වේ.

මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා/පිරිමි බීච් වොලිබෝල් තරග ජුනි 30, ජූලි 01 සහ 02 යන දිනවල, මීගමුව බ්‍රවුන්ස්‌ බීච් වෙරළ තීරයේදීද පැවැත්වීමට විධි විධාන යොදා ඇත.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.