පොලිස්‌ ලොක්‌කන් 10දෙනකුට ස්‌ථාන මාරු

චමින්ද සිල්වා

සේවා අවශ්‍යතා මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්‌ අධිකාරිවරුන්, පොලිස්‌ අධිකාරිවරුන් සහ සහකාර පොලිස්‌ අධිකාරිවරුන් 10 දෙනකුට පොලිස්‌පති එන්. කේ. ඉලංගකෝන් මහතා විසින් පෙරේදා (20 දා) ස්‌ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

එම නිලධාරීන් පහත සඳහන් ආකාරයට ස්‌ථාන මාරුවීම් ලබා ඇත.

* ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්‌ අධිකාරි කේ. ඊ. ආර්. එල්. ප්‍රනාන්දු මහතා ගම්පොල කොට්‌ඨාශයේ සිට නුගේගොඩ කොට්‌ඨාශයට.

* ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්‌ අධිකාරි එම්. බී. පී. ඇල්ලපොල මහතා මහනුවර කොට්‌ඨාශයේ සිට ගම්පොළ කොට්‌ඨාශයට.

* ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්‌ අධිකාරි බී. කේ. ඒ. එච්. පී. මතුරට මහතා කොළඹ දකුණ කොට්‌ඨාශයේ සිට අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ධුරයට.

* අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂව සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්‌ අධිකාරි ඩී. ගජසිංහ මහතා නීති කොට්‌ඨාශ අධ්‍යක්‍ෂ ලෙස

* පොලිස්‌ අධිකාරි ජී. එස්‌. සී. ද සිල්වා මහතා නුගේගොඩ කොට්‌ඨාශයේ සිට පොලිස්‌පති අණදෙන මැදිරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ලෙස

* පොලිස්‌ අධිකාරි කේ. ඩී. ඒ. සේරසිංහ අනුරාධපුර කොට්‌ඨාශයේ සිට මහනුවර කොට්‌ඨාශය වෙත

* පොලිස්‌ අධිකාරි එස්‌. පී. රණගල මහතා අම්පාර කොට්‌ඨාශයේ සිට කොළඹ දකුණ කොට්‌ඨාශය වෙත

* සහකාර පොලිස්‌ අධිකාරි ඩබ්. කේ. ඡේ. ආර්. ඩයස්‌ මහතා පොළොන්නරුව කොට්‌ඨාශයේ සිට කොළඹ දකුණ කොට්‌ඨාශය වෙත

* සහකාර පොලිස්‌ අධිකාරි එම්. ඒ. අයි. ඒ. ඩී. එස්‌. පී. ඉරසිංහ මහතා කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශයේ සිට පොළොන්නරුව කොට්‌ඨාශය වෙත

* සහකාර පොලිස්‌ අධිකාරි සී. ඡේ. සිල්වා කොළඹ දකුණ කොට්‌ඨාසයේ සිට කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය වෙත
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.