කාර්මික තාක්‍ෂණික ආයතනයට
මෙලමයින් පරීක්‍ෂාවත් පුළුවන්


ලසිත දුමින්ද

ඩීසීඩී රසායනිකය පමණක්‌ නොව මෙලමයින් පරීක්‍ෂා කිරීමේ පරීක්‍ෂණාගාර ද කාර්මික තාක්‍ෂණික ආයතනය සතුව පවතින බව තාක්‍ෂණ, පර්යේෂණ හා පරමාණුක බලශක්‌ති අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

ඇතැම් ආයතන කාර්මික තාක්‍ෂණ ආයතනයට ඩීසීඩී පරීක්‍ෂා කිරීමේ පහසුකම් නැතැයි කීම පදනම් විරහිත බව සඳහන් කරන අමාත්‍යාංශය ඒ සඳහා දැනුම ඇති  විශේඥයන් සිටින බව පෙන්වා දෙයි.

කිරිපිටිවල ඩීසීඩී අන්තර්ගත බවට තොරතුරු ව්‍යාප්ත වීමත් සමග එම තත්ත්වය හඳුනා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සම්මත ක්‍රමවේදයන් ස්‌ථාපිත කිරීමට කාර්මික තාක්‍ෂණික ආයතනය පියවර ගෙන ඇති බවද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ එම පරීක්‍ෂණය සිදුකිරීමට හයි පර්ෙµdමන්ස්‌ ලික්‌විඩ් ක්‍රොමොටොග්‍රැµs රසායනික විශ්ලේෂණ උපකරණය යොදාගෙන HඡඛC-ඹඪරැඪසි ක්‍රමවේදය භාවිතා කර තිබේ.

තවදුරටත් ආනයනික කිරිපිටිවල ඩීසීඩී පරීක්‍ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවත්, ඒ සඳහා තම ආයතනයට සියලු පහසුකම් හා හැකියාවන් පවතින බවත් කාර්මික තාක්‍ෂණික ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.