ජාතික පාසල්වලට යළි දන්වන තුරු සිසුන් ගැනීම තහනම්

නිලන්ත මදුරාවල

නැවත දැනුම් දෙනතුරු ජාතික පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අත්හිටුවනු ලැබ ඇත. මේ බව චක්‍රලේඛයක්‌ මගින් සියලූම ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ. අමාත්‍යාංශය මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය ජයරත්න මහතාගේ අනුමැතිය මත අසීමිත ලෙස ජාතික පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කර ඇති බව මාධ්‍ය මගින් අනාවරණය කිරීමෙන් පසුවය.

මේ අතර පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ බලතල විදුහල්පතිවරුන්ට පවරා ඇති ආකාරයටම අතරමැද ශ්‍රේaණිවලටද සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ බලතල විදුහල්පතිවරුන්ට පැවරීමේ යෝජනාවක්‌ අමාත්‍යාංශය විසින් කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත. එම යෝජනාවට කැබිනට්‌ මණ්‌ඩල අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසුව අමතර ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තීරණය කිරීමට නියමිතය. පාසල්වල කමිටු පිහිටුවා එම කමිටුවල අනුමැතිය මත අතරමැද ශ්‍රෝණිවලට ද සිසුන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබේ. දැනට පළමු ශ්‍රෝණියට සිසුන් ඇතුළත් කෙරෙන්නේ ද ඒ ආකාරයටමය.

 

 

 
Powered By -


       උපාලි නිව්ස්‌පේපර්ස්‌ ප්‍රයිවට්‌ ලිමිටඩ්
           223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.