ළදරු කිරිපිටි හා ආහාර 10කට අවසර ලැබේ

අජිත් අලහකෝන්

ක්‌ලොස්‌ටේ්‍රඩියම් බොටියුලිනම් බැක්‌ටීරියාව අඩංගු වේ ප්‍රොaටීන් නොමැති බවට තහවුරු වී ඇති ළදරු කිරිපිටි හා කිරි ආහාර ද්‍රව්‍ය දහයක්‌ වෙළෙඳපොළට මුදාහැරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවසර ලබාදී ඇත.

ආපදා කළමනාකරණ පෙර සූදානම් ඒකකයේ සහ ආහාර පාලන ඒකකයේ සහභාගිත්වය ඇතිව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් පිහිටුවන ලද කිරිපිටි මෙහෙයුම් විශේෂ ඒකකය විසින් ඉහත තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව වෙළෙඳපොළට මුදාහැරීමට අවසර ලබා දුන් ළදරු කිරිපිටි සහ කිරි ආහාර වර්ග කාණ්‌ඩ අංක ද සමග මෙසේය. ගෝල්ඩ් ස්‌ටෑන්ඩර්ඩ් (000652819), සිරියස්‌ මාර්ස්‌ (ඒ 06 බී 0473 ඊ), µs්‍රසෝ 1 (391377 ඒ 75), µs්‍රසෝ 2 (388320 ඒ 75), එම්ටැමිල් ඒ Ý ස්‌ටේඡ් 2 (ටී ඡේ 3 ජී ඊ ඡේ 5 ඩී සී 5), නෙස්‌ලේ ලැක්‌ටෝජන් 2 (233801895 බී), නෙස්‌ලේ නැන් 3 (305801895 ඒ), නෙස්‌ලේ නැන් 2 (314201895 ඒ), නෙස්‌ලේ නැන් 1 (313001895 ඒ), නෙස්‌ලේ නැන් ග්‍රෑම් 400 ස්‌ටාර්ටර් (313001892 සී) එම ළදරු කිරි සහ කිරි ආහාර වර්ග සහ කාණ්‌ඩ අංකය.

මේ පිළිබඳ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරුන්ට හෝ මහජනතාවට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීමට මෙන්ම තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ද ඉහත විශේෂ ඒකකය විසින් 0113071073 දුරකථන අංකය සහ 0112681113 යන µeක්‌ස්‌ අංකය වෙන් කර ඇත.

 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.