ප්‍රමිතියකින් තොරව ජලය බෝතල් කර
විකිණීමේ ජාවාරමක්‌ අනුරපුරෙන් හෙළිවේ

අනුරාධපුර විශේෂ - පර්සි කුරුනේරු

අනුරාධපුර මහ නගර සභා බල සීමාව තුළ පානීය ජල බෝතල් බෙදාහරින සහ අලෙවි කරනු ලබන ඇතැම් ආයතන ප්‍රමිතියකින් තොරව ජලය පුරවා බෝතල් කර බෙදාහැරීමේ කූට ජාවාරමක නිරතවන බවට නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය මගින් සිදුකළ විමර්ශනවලදී හෙළිවී ඇත.

අනුරපුර මහ නගර සභා බල සීමාව තුළ පානීය ජල බෝතල් බෙදාහරිනු ලබන ආයතන හතළිහක්‌ පමණ නගර සභා සෞඛ්‍ය අංශය විසින් විමර්ශනයට ලක්‌කොට ඇත. එම විමර්ශනවලදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කාල සීමාව අවසන්ව තිබියදීත් ජලය බෙදාහැරීම, ආහාර පනතේ ලේබල් රෙගුලාසිවලට පටහැනිව පානීය ජල බෝතල් බෙදාහැරීම, එකම ලියාපදිංචි අංකයට වෙළෙඳ නාම දෙකකින් බෙදාහැරීම, මිලී ලීටර් 500 සිට ලීටර් 07 දක්‌වා ප්‍රමාණයේ ජල බෝතල් පමණක්‌ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචිකර වංචා සහගත ලෙස ලීටර් 19 ප්‍රමාණයේ ජල බෝතල් බෙදාහැරීම සහ ප්‍රමිතියකින් තොරව ජලය පුරවා බෝතල් කර විකිණීම හා බෙදාහරින බවට අනාවරණය වී තිබේ.

ගතවූ මාසයක පමණ කාලයේ විමර්ශනයකදී මේ කරුණු හෙළිවී ඇති බව අනුරපුර මහ නගර සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‌ෂකවරයා විසින් නගරාධිපති එච්. පී. සෝමදාස මහතා වෙත වාර්තා කොට ඇත.

මේ අනුව අනුරපුර නගර සීමාවේ පානීය ජල බෝතල් බෙදාහරින සියලුම ස්‌ථානවල පවතින අඩුපාඩු අවම කිරීම සඳහා එම ආයතන නගර සභාවේ ලියාපදිංචි කිරීම, බාහිර ආයතනවලින්

රැගෙන එන සියලුම පානීය ජල බෝතල් ආහාර බලයලත් නිලධරියාගේ නිර්දේශ මත ආහාර බලධරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම, නගර සභාවේ ලියාපදිංචි නොකළ කිසිදු පානීය ජල බෝතලයක්‌ නගර සභා සීමාව තුළ විකිණීම තහනම් කිරීම, ලියාපදිංචිය සඳහා ගාස්‌තුවක්‌ අය කිරීම සහ පානීය ජල බෝතල් නිෂ්පාදිත ආයතනවල ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සහතිකය සහ ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි පිළිබඳ සහතිකවල පිටපත් නගර සීමාව තුළ බෙදාහරින්නන් විසින් සන්තකයේ තබා ගත යුතු බවට අනුරපුර මහ නගර සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‌ෂකවරයා විසින් නගරාධිපතිවරයා වෙත යෝජනා කර ඇත.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.