තුන්වන කාර්තුවේදී 7.8%ක අර්ථික වර්ධනයක්‌

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

මේ වර්ෂයේ (2013) තුන්වන කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සියයට 7.8 කින් වර්ධනය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මේ සඳහා ආර්ථිකයේ සියලු ප්‍රධාන අංශයන් ධනාත්මකව දායක විය. කෘෂිකාර්මික අංශය දෙවන කාර්තුවේ දී පෙන්නුම් කරන ලද පසුබෑමෙන් මිදී නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තෙවන කාර්තුවේදී සියයට 7.0 කින් වර්ධනය විය. කාර්මික අංශය පළමු කාර්තු දෙක තුළදී පෙන්නුම් කළ ඉහළ වර්ධන වේගයට අනතුරුව තෙවන කාර්තුවේ දී සියයට 8.1 කින් වර්ධනය වූ අතර සේවා අංශය පෙර කාර්තුවේ වාර්තා කළ සියයට 6.6 ක සිට තෙවන කාර්තුවේ දී සියයට 7.9 කින් වර්ධනය විය. තෙවන කාර්තුවේ ඇති වූ හිතකර පුළුල් පදනමකින් යුත් ආර්ථික වර්ධන ක්‍රියාකාරීත්වය, වසර තුළදී සියයට 7.0 ඉක්‌ම වූ ආර්ථික වර්ධනයක්‌ සඳහා වූ අපේක්‍ෂාවන් සවිමත් කරන බව ද මහ බැංකුව කියයි.

2013 දෙසැම්බර් මස 6 වැනි දින පැවති මුදල් මණ්‌ඩල රැස්‌වීමේදී දැනට පවතින මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්‌ථාවරය සුදුසු යෑයි මුදල් මණ්‌ඩලයෙහි මතය වූ අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් අනුපාතිකය සහ ප්‍රතිවිකුනුම් අනුපාතිකය පිළිවෙලින් සියයට 6.50 සහ සියයට 8.50 ලෙස නොවෙනස්‌ව පවත්වා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.