සංස්‌කරණය : නාරද නිශ්ශංක

ජෝති ගී ලොව තබා ඇති වාර්තාගුවන් විදුලියේ වැඩිම ගීත ගයා ඇති ගායකයා

වැඩිම ගායකයන් පිරිසක්‌ සමග යුග ගී ගයා ඇති ගායකයා

වැඩිම නළුවන් පිරිසකට පසුබිම් ගී ගැයූ ගායකයා

චිත්‍රපට වැඩිම ප්‍රමාණයක ගී ගැයූ ගායකයා

ලංකාවේ සංගීත සංදර්ශන වැඩිම ප්‍රමාණයක ගී ගැයූ ගායකයා

වැඩිම කැසට්‌ ප්‍රමාණයකට ගී ගැයූ ගායකයා (1987 තෙක්‌)

දින 7 තුළ එක දිගටම චිත්‍රපට 7ක ගී ගයා ඇති එකම ගායකයා

වැඩිම ගායිකාවන් පිරිසක්‌ සමග යුග ගී ගැයූ ගායකයා

ජනප්‍රියත්වය ලැබූදා සිට මියයන තුරුම ජනප්‍රියම ගායකයා ලෙස කිරුළු පැළ» ගායකයා

මත්තේගොඩ
අජිත් ජෝතිය කරසිංහ
 

 
Powered By -


  සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.