ඕඅයිසී ලා 9 දෙනකුට මාරුවීම්

චමින්ද සිල්වා

සේවා අවශ්‍යතා මත පොලිස්‌ ස්‌ථානාධිපතිවරුන් නමදෙනකුට ඊයේ (07 වැනිදා) සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්‌ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

පොලිස්‌ නිලධාරීන් ස්‌ථාන මාරුවීම් ලබාදීම සඳහා පත් කළ කමිටුවේ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස්‌පතිවරයා විසින් ස්‌ථාන මාරුවීම් ලබාදුන් නිලධාරීන් මෙසේය.

ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක කේ. එන්. ගුණවර්ධන - ස්‌ථානාධිපති වැලිකඩ සිට පොලිස්‌ මූලස්‌ථාන සැපයුම් කොට්‌ඨාස ස්‌ථානාධිපති ලෙසද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක එම්. ඒ. සී. එන්. µ්‍රeන්සිස්‌ - මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ සිට වැඩ බලන ස්‌ථානාධිපති වැලිකඩ ලෙස ද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක වයි. එස්‌. එච්. අයි. ටී. සිල්වා - පානදුර කොට්‌ඨාසයේ සිට වැඩ බලන ස්‌ථානාධිපති පයාගල ලෙස ද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක එන්. ඩබ්ලිව් එම්. අනුර බණ්‌ඩාර - වවුනියාව කොට්‌ඨාසයේ සිට ස්‌ථානාධිපති වත්තේගම ලෙස ද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක කේ. ඥනරත්න - ස්‌ථානාධිපති වීරඟුල සිට බදුල්ල කොට්‌ඨාසය වෙත ද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක යූ. එච්. පී. සිරිපාල - හැටන් කොට්‌ඨාසයේ සිට ස්‌ථානාධිපති වීරඟුල ලෙස ද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක ඒ. ඒ. සී. එල්. අමරසේකර - බස්‌නාහිර පළාත් උතුර අපරාධ කොට්‌ඨාසයේ සිට ස්‌ථානාධිපති පන්නල ලෙස ද, ප්‍රධාන පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක කේ. පියසේන - ස්‌ථානාධිපති බියගම සිට කොළඹ දිසාව ලෙස ද, පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක එච්. බී. එස්‌. සී. කුමාර - ස්‌ථානාධිපති පන්නල සිට ස්‌ථානාධිපති බියගම ලෙස මාරුවීම් ලබා ඇත.
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.