කාබයිට්‌ භාවිතයෙන් පලතුරු ඉදවීම අද වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබේ

පලතුරු ඉදවීම පිණිස අතීතයේ කාබයිට්‌ භාවිතය සිදුවූ අතර අද වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාබයිට්‌ භාවිතයෙන් පලතුරු ඉදවීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබේ.

කාබයිට්‌ භාවිතයෙන් පලතුරු ඉදවා තිබේදැයි හඳුනා ගැනීමට විශේෂිත ක්‍රමයක්‌ නොමැතිවීම සැබවින්ම කනගාටුදායකය. කාබයිට්‌ භාවිතයෙන් පලතුරු ඉදවීම පිළිබඳ යම් ආරංචියක්‌ තිබේ නම් ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්‌ථානය වෙත දැනුම් දෙන්න. දු. අංක - 0112686143.
 

 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.