අපල සපල කරගන්න ක්‍රමය මෙන්න

කාලයෙන් කාලයට අප වෙත උදාවන ග්‍රහචාරවලට අනුව අපට අපල ගෙන දෙන යම් ග්‍රහයෙක්‌ වේ ඒ පිළිබඳ බිය නොවී එකී ග්‍රහඅපලය දුරුකර ගත හැකි නවග්‍රහ පූජාවක්‌ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන අතර අපල කාලය උදාවන තෙක්‌ බලා නොසිට පහත සඳහන් ආකාරයට අදාළ දිනයන්හි එම නවග්‍රහ පූජාවල නිරත වීමෙන් තම තමන් වෙත බලපාන්නා වූ අපල දුරුකර ගනිමින් සහනයෙන් ජීවත් වීමේ හැකියාව ඔබ වෙත උදාවනු ඇත.

රවි අපලයට

ඉරිදා දිනයේ රවි හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ නැගෙනහිර දිශාවේ සිට රවි අධිපති ඊශ්වර දෙවියන්ට ඕලු, මානෙල් මල් තල තෙල් පහන් පූජා කර පිං දී පහත දැක්‌වෙන ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

බන්ධක පුෂ්ප සංකා
රක්‌තෝත්පල සම්ප්‍රභෝ
ලෝක නාථ ජගදිස
ශාන්තිං යච්ඡ ප්‍රභාකර

සඳු අපලයට

සඳුදා දිනයේ සඳු හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ වයඹ දිශාවේ සිට සඳු අධිපති පත්තිනි මෑණියන්ට කහ පැහැති මල් සමඟ ගිතෙල් පහන් පූජාකර පිං දී චන්ද්‍ර ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

ශං බකුන්ද මෘණ ලාභං
කාශ පුෂ්ප සමද්යුතෙ
ශශංක රෝහිණි භක්‌ත
සදා ශාන්ති ප්‍රයච්ඡමේ

කුජ අපලයට

අඟහරුවාදා දිනයේ කුජ හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ දකුණු දිශාවේ සිට කුජ අධිපති කතරගම දෙවියන්ට රතු මල් සමඟ අබ තෙල් පහන් පුජා කර පිං දී කුජ ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

ධරණ ගර්භ සම්භූතං
විද්යුත් කාන්ති සම්ප්‍රහම්
කුමාරං ශාන්ති හස්‌තානං
මංගලම් ප්‍රාණ මා සභාම්

බුධ අපලයට

බදාදා දිනයේ බුධ හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ ඊසාන දිශාවේ සිට බුධ අධිපති විෂ්ණු දෙවියන්ට නාමල් සමඟ තැඹිලි තෙල් පහන් පූජාකර පිං දී බුධ ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

ශීර්ෂ පුෂ්පා සංකාශ පිජිලාශොතවා පුනඃ

සොමි පුත්‍රො බුධ ශෛවාව සදා ශාන්තිං ප්‍රයච්ජතුං

ගුරු අපලයට

බ්‍රහස්‌පතින්දා දිනයේ ගුරු හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ ඊසාන දිශාවේ සිට ගුරු අධිපති මහා බ්‍රහ්මයාට කහමල් සමඟ සඳුන් තෙල් පහන් පූජා කර පිං දී ගුරු ස්‌ත්‍රොaත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

සිම්බලී කාලිකා කාරෝ භෝග ප්‍රකාර කාරකං

කේවලං කාංචනා හංස ආරෝග්‍යායු ප්‍රදෝ බුධ

සිකුරු අපලයට

සිකුරාදා දිනයේ සිකුරු හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝaධියේ ගිනිකොන දිශාවේ සිට සිකුරු අධිපති පන්තිනි මෑණියන්ට විවිධ වර්ණවල මල් සමඟ පස්‌තෙල් පහන් පූජාකර පිං දී සිකුරු ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

භීම කෘන්ද මාතා ලාභං දෛත්‍යානං පරමං ගුරුං

සර්ව ශාස්‌ත්‍ර ප්‍රවක්‌කාරං භර්ගවං සුනමාම්‍යහම්

සෙනසුරු අපලයට

සෙනසුරාදා දිනයේ ශනි හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ බස්‌නාහිර දිශාවේ සිට ශනි අධිපති විෂ්ණු දෙවියන්ට නිල් මල් සමඟ හිතෙල් පහන් පූජාකර පිං දී ශනි ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

නීලෝත්පල දල ශ්‍යාම - කෘෂ්ණාංජන නිභෝපම

ගනේෂ්වර ග්‍රහ පුසොන් - සදා ශාන්ති ප්‍රයව්ජතුං

රාහු අපලයට

බදාදා දිනයේ බුධ හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ නිරිත දිශාවේ සිට රාහු අධිපති සූනියම් දෙවියන්ට වැටකේ මල් සමඟ පස්‌තෙල් පහන් පූජාකර පිං දී රාහු ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

අනසි පුෂ්ප සංකාශෝ - නිලාංජන සමද්යුතං

ශාන්තිංදද තුමෝනිත්‍යං - රාහු ශන්දිකි මදිනා

කේතු අපලයට

බ්‍රහස්‌පතින්දා දිනයේ ගුරු හෝරාවෙන් උදේ 6-7 අතර හෝ රාත්‍රී 8-9 අතර බෝධියේ ඊසාන දිශාව බලා කේතු අධිපති කතරගම දෙවියන්ට පුවක්‌මල් සමඟ තලතෙල් පහන් පූජාකර පිං දී කේතු ස්‌තෝත්‍රය 21 වරක්‌ ගායනා කර සෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

සින්දුර රුධිරෝ කාරෝ - රක්‌ත පද්ම නිගෝපිච
කේතුරා රක්‌ත වර්ණංග සදි ශාන්තිං ප්‍රයච්ඡතු

ජ්‍යෙතිෂවේදී- රංජන් සිසිර කුමාර
සටහන - ධම්මික හේවාවසම්

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.