එල්.ඊ.ඩී. බල්බ් ලක්‍ෂ 10 ක්‌ මිලදී ගන්න රජය සැරසෙයි

රනිල් ධර්මසේන

විදුලිය පරිභෝජනය අවම කිරීම දිරිමත් කිරීම සඳහා සහන ණය ක්‍රමයක්‌ යටතේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීමට එල්. ඊ. ඩී. විදුලි බුබුළු දසලක්‍ෂයක්‌ මිලදී ගැනීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්‌ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

අඩු විදුලි පරිභෝජනයක්‌ සහිත නිවෙස්‌වල ඇති අධික විදුලිබලයක්‌ වැය වන බල්බ ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පොලී රහිත වාරික 24 කින් මාසික විදුලි බිලක්‌ සමඟ අයකර ගත හැකි ක්‍රමවේදයක්‌ යටතේ මෙම එල්. ඊ. ඩී. විදුලි බුබුළු ලබාදීමට නියමිතය.

මේ යටතේ මසකට විදුලි ඒකක 30 කට අඩු ප්‍රමාණයක්‌ භාවිතා කරන නිවසකට එල්. ඊ. ඩී. බල්බ 02 ක්‌ ද ඒකක 30-60 අතර ප්‍රමාණයක්‌ භාවිත කරන නිවසකට බල්බ 03 ක්‌ද ඒකක 60-90 අතර ප්‍රමාණයක්‌ භාවිතා කරන නිවසකට බල්බ 4 ක්‌ ද ලෙස ලබාදීමට නියමිතය. මීට අවශ්‍ය විදුලි බල්බ දසලක්‍ෂය මිලදී ගැනීමට අමාත්‍යාංශය ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීමට නියමිතය.
 
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.