බොරු මත මවා ග්ලයිපොසේට්‌
යළි ගෙන්වන්න එපා...වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා තේ වගාවේ වල් විනාශ කිරීම සඳහා ග්ලයිපොසේට්‌ වල් නාශකය යළිත් ආනයනය කිරීමට අවසර ඉල්ලා ඇත. ග්ලයිපොසේට්‌ වල් නාශකය යෙදීමෙන් ජලයට එකතුවන බැරලෝහ නිසා වකුගඩු රෝගය ඇතිවන බව තහවුරු වී තිබේ. එය ඉතා පැහැදිලි සත්‍යයකි.

ග්ලයිපොසේට්‌ වල් නාශකය නිසා වකුගඩු රෝගය ඇතිවන බවට ස්‌îර සාක්‌ෂි නැතැයි සමහරු පවසති. මේ බොරු මත ප්‍රකාශ කරන්නේ යළිත් මෙම වල් නාශකය ගෙන්වීමට කැස කවන උදවියයි. ජනාධිපතිතුමනි, ග්ලයිපොසේට්‌ යළි ගෙන්වීමට ඉඩ දෙන්න එපා. ග්ලයිපොසේට්‌ යළි ගෙන්වීමට ඉඩදීමෙන් මෙරට ජල මූලාශ්‍ර විනාශ වී මුළු රටේම ජනතාව වකුගඩු රෝගීන් බවට පත්වේ.

පරගම්මන නන්ද

 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.