07/05/2017

නිවාස

කොළඔ දෙමටගොඩ නිදහස්‌ පරිසරයක දෙමහල් නිවස කාමර 3, බාත්රූම් 2යි, TV Room ,මුලුතැන්ගෙය, පොඩි වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්, මිල ලක්‌ෂ 105යි
විමසන්න 0771055227 , 0766131349
 

13/05/2012

ප්‍රතිකාර

කෙස්‌ එන සහ සුදු කෙස්‌ කලු කරන 100% ශාක සාර බෙහෙතක්‌ සොයාගත් ජයතිලක මහතා විසින් සමේ කලු ලප කැලල් නැති කරන කුරුළෑ හොඳ කරන පැහැපත් සමක්‌ ලබා දෙන ඇස්‌ වටේ කලු පැහැය නැති කරන වටිනා 100% ශාක සාර ඖෂධවලින් SKIN නමැති බෙහෙත වෙළඳ පොලෙන් දැන් ලබාගත හැක. කිසිදු අතුරු ආබාධ නැත. රසායනික දේවලින් තොරයි. 091 3900314 - 077 5507381. ශ්‍රීන් හර්බල් ප්‍රඩක්‌ට්‌ස්‌ පුද්ගලික සමාගම ලි.ප.අං. චඩ 70430