ජීවය තණ අග පිනි බිඳකි

බ්‍රාහ්මණයෙනි, යම් සේ තණ අග පිනි බිඳ හිරු නැගෙන කල්හි වියළි යේද, ස්‌ථිරව නොපිහිටියේ වේද, එපරිද්දෙන්ම බ්‍රාහ්මණයෙනි, මිනිසුන්ගේ ජීවිතය තණ අග පිනි බිඳ සමානය. ස්‌වල්පය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුතුයි. කුසල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

බ්‍රාහ්මණයෙනි, යම් සේ ලොකු පොද ඇති වැස්‌ස වසින කල්හි ඇතිවන දිය බුබුල වහා නැති වේද, බොහෝ වේලා නොපවත්නේද, බ්‍රාහ්මණයෙනි, එපරිද්දෙන්ම මිනිසුන්ගේ මේ ජීවිතය දිය බුබුලට සමානය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුතුයි. කුසල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

බ්‍රාහ්මණයෙනි, යම් සේ දියෙහි ඇඳි (රේඛාව) ඉර වහාම මැකීයේද, බොහෝ කල් නොපවත්නේද, එපරිද්දෙන්ම බ්‍රාහ්මණයෙනි, මිනිසුන්ගේ ïවිතය දියෙහි ඇඳි ඉරට උපමා කටයුතුය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුකුයි. කුසල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

බ්‍රාහ්මණයෙනි, යම් සේ පර්වතයෙන් පටන්ගත් ගඟ දුර ගමන් ඇත්තේ වහා ගමන් කරන්නේ සීග්‍ර සැඩ පහර ඇත්තේ ක්‌ෂණයක්‌ හෝ ක්‌ෂණ දශයක්‌ හෝ මොහොතක්‌ හෝ ගලා බසී නම් එය ගමන් කෙරේමය. වෑහේමය. පවතීමය. බ්‍රාහ්මණයෙනි, එමෙන්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිතය පර්¨වයකින් පටන් ගන්නා ගඟකට සමානය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුකුයි. කුසල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

බ්‍රාහ්මණයෙනි, ශක්‌තිමත් පුරුෂයෙක්‌ දිව අග කෙළ පිඩක්‌ එකතුකොට වහාම කෙළ ගසන්නේද, බ්‍රාහ්මණයෙනි, එමෙන්ම බ්‍රාහ්මණයෙනි, මිනිසුන්ගේ ජීවිතය කෙළ පිඩක්‌ සමානය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුතුයි. කූශල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

බ්‍රාහ්මණයෙනි, දවසක්‌ ගිනියම් වූ යකඩ කබලෙහි මස්‌ කැටියක්‌ තබන ලද්දේ වහාම විනාශවී යේද, බොහෝ කල් නොපවතීද, බ්‍රාහ්මණයෙනි, එපරිද්දෙන්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිතය මස්‌ පිඩකට උපමා ඇත්තේය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුකුයි. කුසල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

බ්‍රාහ්මණයෙනි, යම් සේ මරණයට නියමවූ ගව දෙන මරණ ස්‌ථානයට ගෙන යන කල්හි යම් යම් ඒ පාදයන් ඔසවාද මරණ ස්‌ථානයට ළංවේ. එහෙයින්ම මරණයටද ළංවේ. බ්‍රාහ්මණයෙනි, එපරිද්දෙන්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිතය මරණයට ගෙන යන දෙනකට සමානය. ස්‌වල්ප කලක්‌ පවත්නේය. බොහෝ දුක්‌ ඇත්තේය. බොහෝ සිත් තැවුල්වලින් යුක්‌තයයි දැන අවබෝධ කටයුකුයි. කුසල් කටයුතුය. බඹසර හැසිරිය යුතුය. උපනුන්හට නොමැරීමක්‌ නැත.

අරක සූත්‍රයෙන්

 
 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.