බුදුමඟට ලියන්න;
     
ලිපිනය - සංස්‌කාරක, බුදුමඟ,
      223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.
     Email - budumaga@live.com

     2016 දෙසැම්බර් මස 13 - අඟහරුවාදා


     
     
මෙවර 'බුදුමඟ' කවරයේ දැක්‌වෙන්නේ
        පොළොන්නරුව  ඓතිහාසික ගල් විහාරයේ
        සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ ඡායාරූපයකි.
        ඡායාරූපය සහ කවර මෝස්‌තර සැලසුම - හර්ෂණ ජයතිලක

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.