ගිය වසරේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් 5927 ක්‌ රට ගිහින්

අජිත් අලහකෝන්

රාජ්‍ය ආයතනවල මාණ්‌ඩලික නිලධාරීන් 5927 ක්‌ 2009 වසරේදී විදෙස්‌ ගතව ඇත.

සමුළු, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු සහ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා මෙම පිරිස දිවයිනෙන් බැහැරව ගොස්‌ ඇති අතර එම වසරේදී වැඩිම පිරිසක්‌ විදේශගතව ඇත්aතේ උසස්‌ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙනි එම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් 1900 ක්‌ 2009 වසරේදී විදේශ ගතව තිබේ.

විදුලිබල හා බලශක්‌ති අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් 315 ක්‌, අධ්‍යාපන අමාතංශයේ නිලධාරීන් 301 ක්‌, වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් 295 ක්‌, සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂණ හා පෝෂණ අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් 207 ක්‌, කෘෂිකර්ම සංචාරක හා ගොවිජන සේවා අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් 244 ක්‌ සහ විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් 273 ක්‌ද මෙසේ විදෙස්‌ ගතව ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ 2009 කාර්යසාධන වාර්තාව සඳහන් කරයි.

සන්ධානයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට විදෙස්‌ ගතවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ අගමැතිවරයා විසිනි. ඉහත නිලධාරීන්ද අගමැතිවරයාගේ අනුමැතිය මත රටින් බැහැරව ගොස්‌ ඇතැයි එම කාර්ය සාධන වාර්තාව සඳහන් කරයි.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.