රජයට පවරාගත් පුද්ගලික ඉඩම්වලට
විරුද්ධව ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් 2009දී අඩුවෙලා

ප්‍රියදර්ශන ලියනගේ

රජයේ මහා පරිමාණ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ පනතේ විධි විධානවලට යටත්ව රජයට පවරා ගන්නා ලද පුද්ගලික ඉඩම්වලට විරුද්ධව ඉඩම් හිමියන් විසින් 2009 වසර තුළ අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම් තිහක්‌ (30) ඉදිරිපත් කර තිබේ. මෙම පෙත්සම් ප්‍රමාණය 2008 වසර හා සැසඳීමේදී විශාල අඩුවීමක්‌ යෑයි ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජනක බණ්‌ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා ඊයේ (12 දා) "දිවයින" ට පැවසීය.

පුද්ගලික ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීමට විරුද්ධව 2001 වසර තුළ අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම් 72 ක්‌, 2002 වසර තුළ පෙත්සම් 27 ක්‌, 2003 වර්ෂය තුළ පෙත්සම් 48 ක්‌, 2004 වර්ෂය තුළ පෙත්සම් 32 ක්‌, 2005 වර්ෂය තුළ පෙත්සම් 58 ක්‌, 2006 වර්ෂය තුළ පෙත්සම් 91 ක්‌, 2007 වසර තුළ පෙත්සම් 54 ක්‌ 2008 වසර තුළ පෙත්සම් 52 ක්‌ ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.