මංගල යෝජනා
 

මනාලයෝ

මනාලියෝ

webmaster@unl.upali.lk

ඔබගේ තෝරාගැනීම් සඳහා මෙහි පළවී ඇති ඊමේල් ලිපිනය ඔබට භාවිතා කළ හැක. නැතහොත් පිළිතුරු ලිපි දිවයින ඉන්ටර්නෙටි බාරේ 223 බ්ලූමැන්ඩල් පාර කොළඹ 13 ලිපිනයට යොමු කරන්න.


 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.