විද්‍යා වෘත්තීය මංපෙත් විවර කරන
SLIIT ආයතනයේ M.Sc උපාධිතොරතුරු තාක්‍ෂණය වඩාත් තරගකාරී සහ ඵලදායි ලෙස වර්තමානයේ ඉස්‌මතු වන කර්මාන්තය වන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළද තොරතුරු තාක්‍ෂණ කර්මාන්තයට ඉහළ ඉල්ලුමක්‌ මේ වන විට උදාවී ඇත. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතනය හෙවත් SLIIT ආයතනය විසින් අනාගත සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් නිසි සුදුසුකම් ඇති තොරතුරු තාක්‍ෂණ ප්‍රවීණයන් බිහිකිරීමේ අරමුණින් M.Sc උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කර ඇත.

වසර දෙකක කාලයකින් සමන්විත මෙම M.Sc උපාධි පාඨමාලාවට සති 14 බැගින් වන අධ්‍යයන වාර (semesters) හතරක්‌ අයත් වේ. එම උපාධි පාඨමාලාවට අයත් වන්නේ.

ක තොරතුරු තාක්‍ෂණය පිළිබඳ M.Sc උපාධිය (Master of Science in information Technology)

ක තොරතුරු පරිපාලනය පිළිබඳ M.Sc උපාධිය (Master of Science in information Management)

ක තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ M.Sc උපාධිය (Master of Science in information System)

මෙම M.Scග උපාධිවල විශේෂත්වය වන්නේ ප්‍රථම අධ්‍යයන වාර දෙක හෙවත් පළමුවන වසර අවසන් කරන උපාධි අපේක්‍ෂකයන් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලැබීමයි. Ph.D. උපාධිය සඳහා අධ්‍යයනය කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන අපේක්‍ෂකයන්ට මෙම පාඨමාලා ඔස්‌සේ ඒ සඳහා අවස්‌ථාව සැලසෙන අතර ඡයගෘග උපාධිය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ස්‌වයං පර්යේෂණ, සෙසු දැනුම සහ උපකාරද මෙහිදී ලබාගැනීමට හැකිවීම විශේෂත්වයක්‌ වේ.

SLIIT ආයතනයේ පර්යේෂණ, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන සහ අධ්‍යයන සබඳතා අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය කෝලිය පුලසිංහ මහතා, දේශීය තොරතුරු තාක්‍ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයට SLIIT ආයතනයේ දායකත්වය පිළිබඳ අදහස්‌ දක්‌වමින් ප්‍රකාශ කළේ "කුසලතා පූර්ණ විද්‍යා වෘත්තිකයන් බවට උපාධිධාරීන් පරිවර්තනය කිරීමට SLIIT ආයතනයට හැකියාව ඇති අතර ආයතනයේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඔස්‌සේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ නව කරුණු පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් දැනුවත්වීමට අවස්‌ථාව සැලසෙන බවය." SLIIT ආයතනයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය සමන්ත තෙලිඡ්ජගොඩ මහතා පැවසුවේ දේශීය තොරතුරු තාක්‍ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනය සඳහා දායකවිය හැකි කුසලතා පූර්ණ වෘත්තිකයන් බිහිකිරීමට මෙම සියලු විද්‍යාපති උපාධි පාඨමාලා සැලසුම් කර ඇති බවය.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.