සෙලාන් බැංකුවේ මනම්පිටිය ශාඛාව දැන් අලුත් නිවහනක


සෙලාන් බැංකුවේ මනම්පිටිය ශාඛාවේ නව නිවහන කෙළින් වීදියේ අංක 9ඊ දරන ස්‌ථානයේදී සෙලාන් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ණය අයකර ගැනීම්) සුනිල් ද සිල්වා මහතා අතින් සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින චාරිත්‍රානුකූලව විවෘත විය. මෙම අවස්‌ථාවට සෙලාන් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන්, සෙලාන් කාර්ය මඩුල්ලේ සාමාජිකයන්, ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු ගනුදෙනුකරුවෝa රැසක්‌ද සහභාගී වූහ.

ඡායාරූපයේ දැක්‌වෙන්නේ සෙලාන් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ණය අය කර ගැනීම්) සුනිල් ද සිල්වා මහතා විසින් නව ශාඛා පරිශ්‍රය විවෘත කරමින් පීත්ත පටිය කපන ආකාරයයි. සෙලාන් බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කලාප ෂෂ) ආචාර්ය පී. නිරංජන් මහතා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය නියෝජනය කරමින් සහභාගි වූ නිලධාරීන් ද ඡායාරූපයෙන් දැක්‌වේ.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.