අයවැය නොවැම්බර් 08 වැනිදා

කුෂාන් සුබසිංහ, අජිත් අලහකෝන්

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා විසින් 2013 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ලේඛනය ලබන 08 වැනිදා පස්‌වරු 1.00 ට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මුදල් ඇමැතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා 08 වැනිදා අයවැය පළමුවර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව 09 වැනිදා සිට අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ඇරැඹේ. දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය දිනපතා පෙරවරු 9.00 සිට පස්‌වරු 6.00 දක්‌වා දින හතක්‌ පැවැත්වේ.

ඉන්පසුව අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා අවස්‌ථාවේ විවාදය ඇරැඹේ.

අයවැය ඉදිරිපත් කරන දිනයේ කටයුතු පිළිබඳ ඊයේ පක්‌ෂ නායක රැස්‌වීමේදී සාකච්ඡා කර ඇත.

අයවැය කාරක සභා අවස්‌ථා විවාදය සඳහා ගතවන කාලය සලකා බලා අමාත්‍යාංශ 32 ක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කාරක සභාවකදී සාකච්ඡා කිරීමටද පක්‌ෂ නායකයන් එකඟ වී ඇත. එකී සාකච්ඡාවේ වාර්තාව සහ එම අමාත්‍යාංශ තිස්‌ දෙකෙහි විෂයයන් පිළිබඳ දින දෙකක්‌ තුළ කාරක සභා අවස්‌ථාවේදී විවාදයට ගැනීමටද එකඟවී ඇත.

අයවැය විවාදය දෙසැම්බර් 08 දා පැවැත්වෙන අතර අවසාන ඡන්ද විමසුම එදින පැවැත්වේ.

සෙනසුරාදා දිනයන්ද ඇතුළුව පුරා මාසයක කාලයක්‌ අයවැය විවාදය පැවැත්වීමටද පක්‌ෂ නායකයන් එකඟත්වය පළ කර ඇත.
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.