'ඉල්ලීම් දෙනවා ටිකක්‌ ඉවසන්න'
- සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

හෙද වෘත්තියේ ගරුත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා එම වෘත්තීය සමිති විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙන බැවින්, රෝහල්වල රෝගී සත්කාරක සේවාවන් අඩාල කිරීමට පියවර නොගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හෙද වෘත්තිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

හෙද සේවාවට බලපාන ඇතැම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස වෘත්තීය සමිති විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් පරිදි එම විසඳුම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වන විටත් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත. එම නියෝජිතයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඇතැම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් මහා භාණ්‌ඩාගාරය වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර, මහාභාණ්‌ඩාගාරය විසින් ඒවාට විසඳුම් ලබාදුන් පසු ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය මූලික පියවර ගෙන තිබෙන බවද සෞඛ්‍ය ලේකම් නිහාල් ජයතිලක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී.
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.