මනාලියෝ

මනාලයෝ

 

මනාලියෝ

27.01.13

බස්‌නාහිර බොදු ගොවි වැදගත් 39, 5' 2'' උගත් චරිතවත්
රූමත් ACS ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මොන්ටිසෝරි
ගුරු දියණියට 40 - 44 අතර උගත් චරිතවත් සහකරුවකු සොයයි.

IN/SD-ම/27/417

 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.