ඩොලර් බිලියන 100ක ආර්ථිකයකට අවශ්‍ය
පොදු උපයෝගී සේවා වැඩි දියුණු කළ යුතුයි
- මහ බැංකුව

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

වර්ෂ 2016 වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 100 ක ආර්ථිකයක්‌ කරා ගමන් කිරීමේදී කාර්යක්‍ෂම හා ඵලදායි ආර්ථිකයකට පහසුකම් සැලසිය හැකි පරිදි මහජන උපයෝගීතා සේවාවක්‌ වැඩි දියුණු කිරීම අවශ්‍ය යෑයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

වර්ධනය වන ආර්ථිකයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා විදුලිබලය, ජල සම්පාදනය, සනීපාරක්‍ෂක හා ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම මෙන්ම ප්‍රවාහනය වැනි පොදු උපයෝගීතා සේවාවන්වල වර්තමාන ධාරිතාවයෙහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක්‌ ඇති කළ යුතු බවද මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්ෂික වාර්තාවේ (2012) සඳහන් වේ.

මෙකී මූලික උපයෝගී සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුම පිළිබඳ තක්‌සේරු කිරීම හා පවතින හිඟය පිරවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම කඩිනම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවක්‌ බවද එම වාර්තාව මගින් අවධාරණය කර ඇත.
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.