මඩකලපුවේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන රැසක්‌ වැසේ

මඩකලපුව - ජවුෆර් කාන්

මඩකලපුව දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසවල ඇති රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල ගොඩනැඟිලි හැත්තෑවකට අධික ප්‍රමාණයක්‌ වසා ඇති බව ප්‍රා. ලේකම් පී. එස්‌. පී. චාල්ස්‌ මහත්මිය පැවසුවාය.

මඩකලපු දිස්‌ත්‍රික්‌ ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල දියුණුව ගැන පැවැති රැස්‌වීමේදී ඇය මෙසේ පැවසුවාය.

මඩකලපු දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල ගොඩනැගිලි 70 ටත් අධික ප්‍රමාණයක්‌ මෙතෙක්‌ වසා ඇත.

මඩකලපු දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම රාජ්‍ය නොවන ආයතන දිස්‌ත්‍රික්‌ ලේකම් කාර්යාලයෙන් අවසර ලබාගත යුතුය. තවද දිසා ලේකම් කාර්යාලයේ හා අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කර අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.