ඊසීජී වාර්තා ගන්න සිදුවීමෙන්
ධාවන තරග නතර වන ලකුණු


වාද්දුව - සිරිසෝම සුසෙව්හේවා

ක්‍රීඩා තරගවලදී මිනි මැරතන් සහ මීටර් 5000 ධාවන තරගයට ඉදිරිපත් වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ඊසීජී වාර්තා ලබාගැනීමට සිදුවී ඇති නිසා එම ධාවන තරග පැවැත්වීම අසීරුවී ඇති බව වාර්තා වේ.

රෝහල්වල ඇති තදබදය නිසා එම ධාවන තරගවලට ඉදිරිපත් වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ඊසීජී වාර්තා ලබාගැනීම කලට වේලාවට සිදු කිරීම අසීරුවීමෙන් මේ තත්ත්වය පැනනැඟී තිබේ.
 

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.