ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන නියාමනයට රජය ඇස යොමයි

රනිල් ධර්මසේන

සමුපකාර සමිති ඇතුළු කුඩා පරිමාණයේ ණය සපයන ආයතන (ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන) නියමනය කිරීමට හා අධීක්‍ෂණය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේ සඳහා අවශ්‍ය නීති මේ වන විට සම්පාදනය කර ඇති අතර ඉදිරියේදී එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

කුඩා මූල්‍ය ආයතනවල කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩි කිරීමේ අරමුණින් මෙම නියාමනය සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය මේ වන විට ඉතා පුළුල් වී ඇති අතර සමුපකාර සමිති, වාණිජ බැංකු, සංවර්ධන බැංකු, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වැනි ආයතන විසින් කුඩා ප්‍රමාණයේ ණය ලබාදීමේ ආයතන පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.