විද්‍යා පීඨ ගුරු පුහුණුවට සිසුන් බඳවා ගැනීම ජනවාරියේ

නිලන්ත මදුරාවල

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයන්හි ගුරු පුහුණුව සඳහා තෝරා ගන්නා සිසුන් ජනවාරි මාසය ඇතුළත බඳවා ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාස මට්‌ටමින් අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ සඳහා බඳවා ගැනෙන ප්‍රථම අවස්‌ථාව මෙයයි. ඒ ඒ පාඨමාලා සඳහා අයෑදුම් කළ අයෑදුම්කරුවන්ගේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ මේ වනවිට අවසන් කර ඇත. ඒ ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසයන්හි පාසල්වල ඉදිරි වසර තුනේදී ඇති වන පුරප්පාඩු පිළිබඳ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය සකස්‌ කරමින් පවතින අතර එම කටයුතු අවසන් වූ වහාම බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරන බව එහි උසස්‌ නිලධාරියෙක්‌ පැවසීය. බඳවා ගැනීම්වලට පෙර අයෑදුම්කරු වන්ගේ පදිංචිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා බවත් එම නිලධාරියා කීවේය.

නව ක්‍රමය අනුව සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසවල අයෑදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සඳහා කැඳවීමට සිදුවූ බවද ඒ මහතා පැවසීය.

 
Powered By -


සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.