13.08.2017

රැකීරක්‌ෂා ඇබෑර්තු

සමාගම් අයිතිකරුවකු හට වයස අවුරුදු 29 ට පහළ පුහුණුවීම් පුද්ගලික ලේකම්වරියක්‌ (Trainee Private Secretory) සඳහා අයදුම්කාරියට පුහුණුවන කාලය තුළදී මසකට වැටුප රු. 25,000/-. අවශ්‍ය සුදුසුකම් : අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) සමත් ඉංග්‍රීසි සිංහල පරිගණකය ක්‍රියා කරවීමට හැකිවීම.
විමසන්න :
077 6594884 48 1/1, ප්‍රනාන්දු පාර, කොළඹ 6.
 

   

   

13.08.2017

ක්‍රීඩා හා ව්‍යායාම

ක්‍රිකට්‌ පුහුණු කිරීම් 011 4285433 පිරිමි කාන්තා, පාසල්, ක්‍රීඩා සමාජ හා පෞද්ගලික ප්‍රවීන පුහුණුකරු (ලයනල් මෙන්ඩිස්‌ මහතාගේ ශිෂ්‍ය)

   

   

16.07.2017

ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර හා පුහුණු කිරීම් කරනු ලැබේ.

0114285433 - නිශාන්ත

   
 
   
  06.08.2017

අමතර ඉගැන්වීම්

විද්‍යාව (සා.පෙළ) 8, 9, 10 ශ්‍රේණි; (ප්‍රශ්න පත්‍ර සහිතව) විද්‍යාවේදී උපාධිධාරී ගුරුවරයෙකුගෙන්; නිවසට පැමිණේ. නුගේගොඩ, මාලබේ, ජාඇල අවට

දු.ක. 0718787649